דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל על לבישת פאה

שאלה

הרב אלישיב אמר במהלך שיעורו היומי (כ"ח תשרי, תשס"ט): "אם הולכים עם פאה כמו הזמנים של לפני מאה שנה, בוודאי שמותר, אפילו קצת יותר יפה, אבל שלא יהיה בענין כמו שהולכים היום. כל אלו שהולכות היום שזה נראה כמו שיער שלה בוודאי שזה איסור! את זה אף אחד לא התיר…הפאות של היום זה ממש ערוה…ועל זה אין שום היתר שהתירו אז את הפיאה נכרית". יש לכם מה לומר על זה?

תשובה

הגרי"ש אלישיב לא "התבטא" כך אלא דיבר ביידיש, ואת זה מנצלים הזייפנים למיניהם, להמציא בשמו ש"הפאות של היום זה ממש ערוה"… ביודעם שכל שינוי מילה לכאן או לשם, יכול לשנות את המשמעות לגמרי.

ולהלן הטקסט המלא כפי שהובא בספר "ותשקט הארץ" (שיו"ל לאחרונה מחדש במהדורה שלישית), עם התרגום המילולי המדוייק:

"אף שיש חילוקי דעות אם מותר או אסור אבל בודאי אם הולכים כמו פרועת ראש כמו שיש כאלו שהולכות – צריך לדעת שזה איסור גמור, זה ממש כמו ערוה" ["כמו שיש כאלה שהולכות", ולא כל הנשים, שנראה פרועת ראש, דהיינו שאי אפשר להבחין שזה פאה אפי' מקרוב]

"כל הנדון הוא אם הולכים כמו הפאות שלפני מאה שנה זה בודאי מותר, ואפילו קצת יותר יפה [מכאן שאין שום פסול בפאה מחמת שהיא "יפה" ולא נראית כמו הפאות של הסבתות שלא עברו חפיפה זה עידן ועידנים], אבל שלא יהיה כמו שהולכים היום; כל אלו שהולכות כיום "כמו שצריך" זה נראה כמו שיער שלה – בודאי זה איסור [כלומר – האיסור הוא רק כאשר נראה שאינה מכוסה והבעיה איננה מחמת היופי אלא מחמת מראית העין], פאות כאלו אף אחד לא התיר"

(השואל) הרי פעם גם היתה מחלוקת? (הרב) "פעם היתה מחלוקת" (השואל) למרות שזה היה ניכר שאין זה שלה? (הרב) "הם טענו שיש בזה גזירה, אבל לכל הפחות זה היה ניכר" [אין בכך ישוב לקושיה, שהרי לכאורה זה טעם האוסרים, שאסרו משום מראית העין כי לא ניכר כלל, וכאשר כתבו במפורש, והמתירים התירו בכל אופן]

(השואל) אבל בגמרא משמע שלקחו את השער של האשה בעצמה והניחו עליה וזה בודאי יותר 'טוב [=יפה]' מהפאות הגרועות [=היפות] של היום? (הרב) "אינני יודע על מה אתה מדבר זה היה חתוך או לא? אם חתכו את השער הרי זה כמו שער של בהמה, אם היא חותכת את שערותיה היא יכולה לעשות מזה פאה נכרית" [לא מובן תשובתו, ואולי כוונתו שאין לחלק בין שער שהיה שלה לשאינו שלה אלא החילוק הוא בין ניכר לשאינו ניכר, ולכאורה זוהי ממש סברת האוסרים, כמו תפארת ישראל, שרק בניכר מותר]

(השואל) הרבי אומר שפאות שיש היום ברחוב זה איסור חמור ללכת? (הרב) "אני לא אומר על כולן" [כלומר – פאה שניכר שהיא פאה – מותרת, ורוצה להדגיש שיש הרבה פאות הניכרות, ואפשר להכיר ע"י מס' סימנים הידועים לכל]

(השואל) אני שואל הרי בזמן הגמרא הפאות היו כמו הפאות הגרועות ביותר של היום שהרי את הפאה שבגמרא עשו משער של אשה שיש לה שער נאה ואפילו משער עצמן? [כדמוכח בנזיר כ"ח: שהבעל אינו יכול להפר נזירות אשתו בטענה שאינו מעונין שתתגלח מכיון שאפשר בפאה נכרית שאינה מהווה ירידה ביופיה]

(הרב) "אבל היה ניכר, אבל הפאות של היום זה ממש ערוה, זה נראה כמו שער של עצמה ואין שום נפקא מינה [=זה נראה כמו שער שלה בלי שום הבדל, כלומר – פאה יפה מותרת, ובתנאי שיוכלו להכיר שהיא פאה ולא תהיה זהה לשער] ועל זה אין שום היתר שהתירו אז את הפאה נכרית"

(השואל) עוברת על דת יהודית תצא בלי כתובה? (הרב) "כן" (השואל) כן? (הרב) "התירוץ הוא כשהבעל מתנהג כמו שצריך… אם הבעל הוא גם כן כמו שהיא…" (השואל) יהודי כשר צריך לגרש את אשתו כשהולכת בפאה נכרית כזו? (הרב) "הוא לא צריך לגרשה, הוא צריך לומר לה שאסור ללכת כך"

וכמובן השמיטו את דברי הגרי"ש שהובאו בוידאו לעיני כל ישראל, אז אמר במפורש שמותר לכתחילה ללבוש פאה, ואסור רק פאה ארוכה:

לשאלת השואל "רוב בנות ישראל הכשרות נוהגות בפאה. זה בסדר גמור או לא"? ענה הרב "יש פאה שהיא כשרה, ויש שהיא לא כשרה". ושוב הקשה השואל, "זה בסדר גמור או לא? זה לכתחילה או לא"? ונענה "היה פעם גדול הדור… כאשר הגיע כאן לארץ, התנו עמו ואמרו לו 'הסכת ושמע, רבי, בירושלים לא הולכים עם פאה'… הוא אמר, אם כן אני לא נוסע לירושלים, אני נשאר כאן. הם הסכימו והוא עלה לירושלים עם הפאה. מה, ר' איצלה גר עם אשה בדיעבד? אבל הפאה של אשתו היתה כשרה למהדרין" (ובסוף שיחתו שם דיבר נגד הפאות האסורות לשיטתו, שיש בזה פריצות, ואף הראה בידו על מקום הנחת התפילין, כמראה על אריכות אותן הפאות האסורות).

להלן תמונה שהושמטה מתוך סרט הוידאו: כאשר הגרי"ש אלישיב מדבר על הפאות הפרוצות, הוא ממחיש בידו את אריכות הפאה הפרוצה. הקטע הוצא מתוך סרט הוידאו שהופץ ברבים, על מנת לגרום לצופה תחושה שהגרי"ש מדבר על כלל הפאות…

 

מודעות פרסומת

מתויג:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

4 מחשבות על “דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל על לבישת פאה

 1. raphy1401 יוני 29, 2015 בשעה 11:58 pm Reply

  מחילה אבל על מה שהרב אלישיב זצ"ל אמרת אין מה להגיד
  רוב הפיאות היום הם לא ניכרות והוא עצמו אומר "אבל הפאות של היום זה ממש ערוה, זה נראה כמו שער של עצמה ואין שום נפקא מינה" לפי תומו ולא מחלק…
  חוץ מזה שמספיק לראות את התנהגותה ולבושה של חובשת הפיאה בימינו להבין מה המניעה שלה לחבוש פיאה… זה באמת נראה כמנסה להדליק את הגברים מסביבה !

  • צוות האתר יולי 1, 2015 בשעה 3:29 pm Reply

   רפי שלום,

   ראשית, מה שציטטת מהרב אלישיב, הוא מתוך שיעור שנתן ביידיש, לפני ההבהרה שאמר בעברית, בוידאו, לשאלה ישירה – האם מותר פאה או אסור, האם זה לכתחילה או לא. בוודאי שההבהרה שניתנה מאוחר יותר, משקפת את דעתו הרבה יותר ממספר מילים שנאמרו תוך שיעור בנושא אחר.

   שנית, שים לב למשפט הפותח: "אף שיש חילוקי דעות אם מותר או אסור אבל בודאי אם הולכים כמו פרועת ראש כמו שיש כאלו שהולכות – צריך לדעת שזה איסור גמור, זה ממש כמו ערוה". הוא לא דיבר על "כל הפאות היום" אלא על כאלה שהולכות עם פאות ארוכות מאוד, בדיוק כפי שהבהיר מאוחר יותר.

   הוא הבהיר במפורש: "אני לא מדבר על כולן".

   לגבי טענתך שרוב הפאות אינן ניכרות – רוב ככל הפאות ניתן להבחין אם היא פאה או שיער עצמה, ע"י כמה סימנים: א. הפאה גבוהה יותר משיער עצמה. ב. הפאה מבריקה יותר משיער עצמה. ג. רוב תסרוקות הפאות הצנועות, הן ישרות ולא מקורזלות, וניתן לזהות פאה ע"פ התסרוקת, ובפרט שרוב הרווקות הולכות בשיער אסוף כתקנון בתי הספר והסמינרים. ד. המתבונן יכול לראות שאין שרשי השיער יוצאים מהראש.

   לגבי "התנהגותה של חובשת פאה" – הכל מתחיל ונגמר בהרהורי לבך. כיון שקראת דברי תעמולה רבים בנושא הזה, נדמה לך שכל חובשת פאה מנסה להדליק אותך. למען האמת, כל אשה רוצה להיות יפה בעיני כולם, וזה טבעי ומותר ע"פ ההלכה (ומובא גם בגמרא: "לך ולחברך ולחברורך"), וענין זה קשור גם עם נעליים וחצאית וחולצה ומעיל, וגם עם מטפחות יפות, ולאו דוקא פאה.

   • raphy1401 יולי 1, 2015 בשעה 9:46 pm

    שלום ותודה על תשובתך
    טוב האמת שאני לא מדבר יידיש ורק ציטטתי מהמאמר שלך…

    לגבי הצניעות של הפיאות היום, זה נראה שאתה לא שמת לב למצב היום כי רוב הנשים הצעירות הולכות עם מקורסל ונראות כמו בחורות שלא יצאו מסמינר

    ובדיוק בנקודה שהצבעת עליה שבדרך כלל בנות סמינר הולכות עם תסרוקת צנועה כי מלמדים אותם שלמרות שטבעי שאשה רוצה להיות יפה בעיני כולם, בכל זאת אין עיניין למשוך את העיניים בתסרוקת מופרזת כמו שעושות נשי דלא מעלי (בחורות חילוניות)
    אז אם זה כך, למה אותה בת סמינר נראת בדיוק כמוהם אחרי החתונה ?
    אני הבנתי מהרב שצריך שהפאה תהיה ניכרת כלפי שיער טבעי ולא כלפי שיער של בחורה, וגם אם לא הבנתי כוונתו, לא נראה לי שהרב התכוון שאם תסרוקת הפיאה יותר "יפה" מהתסרוקת שיכלה לעשות עם שיער עצמה אז זה יקרה ניכר ?!

    לכל הפחות בשכונות בו אני גר ומסתובב אין בפיאות את כל הסימנים שאמרת, לא א ולא ב ולא ד, ולגבי ג, כמו שאמרתי לך הכל ארוך מקורזל ומופרז.

    ועוד פעם לגבי כוונתה של חובשת הפיאה הלא צנועה (ההכי נפוצה היום בכמה שכונות ירושלים) בו נגיד שחצאיתה המגיעה מעל הברך (גם בעת עומדתה!!!!) והצמודה משקפות את השקפתה ואת איכות הערכים הנמסרים היום בסמינרים המצויינים

    ואם אתה לא שמת לב למציאות הזו אז אני מוכן שנעשה סיור ביחד

    ממש תודה רבה על התיחסותך !

    מאיזה עיר ושכונה אתה ?

   • צוות האתר יולי 9, 2015 בשעה 5:09 pm

    שוב שלום,

    אני חשוב שלא רוב הנשים הולכות עם מקורזל, בפירוש לא. מכל מקום, כאשר המחלוקת היא במציאות, אין מה להמשיך להתווכח. אך גם לטענתך נעשה מנהג נפוץ, אין בו שום פריצות מאחר והורגלו למראה הזה.

    פריצות פירושה – שונה מגדר הרגיל, בולט ויוצא דופן, וכשאתה טוען שרוב הנשים הולכות כך, אתה בעצם אומר שזה נעשה דבר נדוש ורגיל.

    לגבי זה שהנשים נראות כמו בחורות שלא יצאו מסמינר – הבחורות בסמינרים היום, לפנים משורת הדין ובהתאם לתקנות הסמינר, אוספות את השיער או הולכות עם תסרוקת קצרה מאוד. אין לזה שום מקור בהלכה, רק מג"א כתב שיש צורך לאסוף את השיער ורוב האחרונים חלקו עליו.

    תקנות הסמינרים קבעו כך על מנת שלא יהיה ג'ונגל של תסרוקות בסמינר, אולם ההלכה הפסוקה אינה כך.

    פאה ניכרת פירושה שהסובבים "מבינים" שמדובר בפאה. לפי הסימנים שהזכרתי, ועוד. הגברים לא אמורים כלל להתבונן בנשים. והנשים כבר יודעות ומכירות. אם הפאה יותר "יפה" משיער טבעי – בהנחה שיש כזה דבר – עדיין אין בה שום איסור, כמו שבגד יפה אין בו איסור.

    לגבי חצאית מעל הברך בעמידה – פשוט וברור שיש בזה איסור דאורייתא, והעושה כן, אין לה יראת שמים. נשים רבות כאלה, "מקפידות" מאוד לא ללבוש פאה. אין לכך קשר לחבישת פאה, ואין לכך קשר לערכי הסמינרים.

    אני אישית לא מעוניין לערוך סיור בשום מקום, אלא לשבת בבית המדרש ולשמור על העיניים ככל יכולתי, וככל שהקב"ה יסייע בידי.

    כאשר אשתי עם פאה יפה והיא מוצאת חן בעיני, הרי זה עוזר לי לא להסתכל על אחרות.

    בברכה, מ. בן אליהו

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: